ESOL فارسی

ESOL فارسی

اطلاعات

کلاسهای آغازین ، متوسط ​​و پیشرفته کلاسهای دوشنبه و پنجشنبه صبح را ارائه می دهیم.

ثبت

تاریخ ثبت نام: دوشنبه 12 شهریور : 9:30 صبح. و جمعه 19 سپتامبر : 7:00 PM

هزینه

30.00 دلار برای 13 کلاس. (بورس های تحصیلی موجود ، برای اطلاع از دفتر کلیسا تماس بگیرید)

رسیدن به آنجا

رانندگی: 10610 Sunset Hills Road در Reston ، ( مسیرهای دسترسی .)

خط نقره مترو (ایستگاه Wiehle خیابان) و یک اتوبوس اتصال دهنده Fairfax (507 Rt) برای رسیدن به روزهای هفته ما. (اطلاعات اتوبوس را ببینید.)

سوالات؟ با دفتر کلیسا تماس بگیرید